Annette Rydqvist 19.9 - 7.11

 

Galleri Gläntan startade till kulturnatten 2005. Sedan 2006 har det varit utställning i Galleriet varje månad. Sedan starten har vi haft över 40 olika konstutställningar, och totalt 6 000 besökare de tre första åren, bl a har följande konstnärer ställt ut, Lena Ekman, Richard Meurman, Lenn Allan, Agneta Nord, Siv Lilja.

Här följer några bilder.